Thursday, September 30, 2010

“dan jadikan kami imam kepada orang yang bertakwa”. Al Furqan: 74

No comments:

Post a Comment